Řízené protlaky

Metoda roztláčení zeminy s následným zatažením PVC nebo PE potrubí pro vodovody, plynovody, kabelovody, tlakové a gravitační kanalizace, zatažení potrubí profilu DN 25 – 500mm délky do 200m.

Délka protlaků je závislá na geologických podmínkách a požadovaném průměru zatahovaného potrubí.