Přeprava a odstranění ostatních a nebezpečných odpadů

Nabízíme přepravu odpadů vč. nebezpečných za použití vozidel schválených pro přepravu ADR. Součástí našich prací je i převzetí odpadů a jejich následné odstranění na legislativně odpovídajícím zařízení.

Společnost TECHCIS CZ s.r.o. je držitelem rozhodnutí pro mobilní zařízení ke sběru odpadů kategorie O a N.