Naše služby

Nabízíme:

 • Čištění a opravy kanalizací
 • Čištění technologických celků
 • Vysokotlaké čištění
 • Cementace
 • Vysokotlaké čištění s ohřevným modulem
 • Relining
 • Hadicový relining
 • Berstlining
 • Sanace pomocí krátkých vložek
 • Jiné čištění
 • Řízené protlaky
 • Monitorování kanalizací a jiných prostor
 • Monitoring potrubí
 • Přeprava a odstranění ostatních a nebezpečných odpadů