Monitoring potrubí

Pro řešení závad spojených s funkčností potrubí je nezbytné znát dobře stav uvnitř potrubí a dle toho umět navrhnout efektivní řešení opravy, rekonstrukce. Proto se kamerové prohlídky provádějí v návaznosti na normu DUN EN 13508. Přičemž data o prohlídkách jsou zapisována v evidenčním programu, kde se identifikuje staničení všech závad, druh materiálu, průřezy atd.

TV inspekce potrubí průmyslovými kamerovými systémy je nedílnou součástí naší nabídky.