Jiné čištění

Čištění technologií za pomocí mokré či suché cesty – odsávání prašných materiálů, manuální čištění technicky nepřístupných míst (střechy, sila, uzavřené nádoby, práce v IDP aj.)