Hadicový relining

Do sanovaného úseku je zatažen (inverzně zatlačen) dvojitý impregnovaný rukávec a působením tepla vytvrzen ve staticky samonosné bezešvé potrubí. Hlavní předností této metody je rychlost provádění, minimální omezení běžného provozu během rekonstrukce, nepatrné zmenšení průtočného profilu, výrazné snížení drsnosti a tím zlepšení odtokových poměrů celé oblasti, zaručená rovnoměrnost nasycení rukávce pryskyřicí (impregnace probíhá na vakuové impregnační stolici) a tím je zaručena i statická únosnost dokládaná statickým výpočtem.