Čištění technologických celků

Nabízíme čištění ORL – odlučovačů ropných látek, včetně výměny sorpčních filtrů, TL – tukových lapolů, jímek, lapačů nečistot apod. Zabýváme se i servisem těchto zařízení, vč. těsnostních zkoušek.