Cementace

Strojní nanesení cementové výstelky na vnitřní stěnu ocelových či litinových vodovodních potrubí. Tuto metodu volíme v těch případech, kdy dochází ke korozi potrubí a následným zákalům vody, inkrustaci a netěsnosti potrubí a ztrátě hydraulických parametrů potrubí.